Wybierz WSB w swoim mieście

Bezpłatne studia MBA dla kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi

Do udziału w studiach zapraszamy:

  • kadrę zarządzającąch podmiotów leczniczych
  • kadrę medyczną posiadającą funkcje zarządcze
  • konsultantów krajowych i wojewódzkich
  • pracowników komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za nadzór nad utworzonymi rzez nie podmiotami leczniczymi, ministerstw, urzędów wojewódzkich, central urzędów administracji rządowej;
  • pracowników NFZ.

Studia są realizowane w WSB w Bydgoszczy i WSB w Toruniu.

Sprawdź ofertę

2019-07-18