Wybierz WSB w swoim mieście

ECDL: Szansa na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu zaprasza na bezpłatne kursy komputerowe organizowane na terenie Łodzi z trzech obszarów:

ECDL: Zarządzanie projektami

Osoba po uzyskania certyfikatu ECDL Zarządzanie Projektami:

 • rozumie kluczowe terminy i koncepcje zarządzania projektami,
 • umie używać aplikacji zarządzania projektami w tworzeniu nowych projektów oraz zarządzania projektami realizowanymi,
 • tworzy harmonogramy projektu – strukturę podziału pracy, diagramy sieciowe, wprowadza ograniczenia, punkty kontrolne oraz terminy ostateczne dla zadań w harmonogramie,
 • wprowadza koszty, definiuje i przydziela zasoby do zadań,
 • analizuje ścieżki krytyczne, monitoruje postęp, zmienia harmonogram, aktualizuje plan,
 • przygotuje i drukuje różnego typu raporty i wykresy.

 

ECDL: CAD

ECDL CAD jest programem certyfikacji podstawowego poziomu umiejętności tworzenia rysunku dwuwymiarowego, skierowanym do pracowników, studentów kierunków inżynierskich i techników, którym niezbędna jest wiedza i umiejętności z zakresu dwuwymiarowego (2D) Komputerowego Wspomagania Projektowania (CAD). Kandydaci powinni zademonstrować umiejętności praktycznego wykorzystywania standardowych możliwości AutoCAD’a do tworzenia i modyfikowania obiektów w zakresie rysunku dwuwymiarowego. Kandydaci powinni również posiadać umiejętności modyfikacji właściwości obiektów orazdrukowania (lub plotowania) rysunku na różnych urządzeniach zewnętrznych. Dodatkowo, kandydaci powinni wykazać się umiejętnościami wykorzystania bardziej zaawansowanych możliwości AutoCAD’a, jak na przykład wstawienie obiektów z innych aplikacji.

 

WEB Editing

Osoba po uzyskania certyfikatu ECDL WEB Editing:

 • zna podstawowe pojęcia internetowe
 • zna podstawy korzystania z HTML i korzystania z tagów HTML do modyfikowania układu strony internetowej
 • korzysta z aplikacji do tworzenia stron internetowych do projektowania i forma-towania stron, formatowania tekstu oraz pracy z hiperłączami i tabelami
 • rozpoznaje i używa formatów zapisu obrazów i tworzenia formularzy na stronie internetowej
 • wykorzystuje kaskadowy arkuszy stylów
 • przygotowuje strony internetowe do publikowania na serwerze WWW

Zajęcia odbywają się w grupach 10 osobowych, w przystosowanych do tego laboratoriach komputerowych w dni robocze lub weekend (w zależności od potrzeb uczestników).

Zapraszamy do składania dokumentów. 

Szkolenia, w ramach projektu są całkowicie bezpłatne tj. w 100% dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Najbliższe terminy szkoleń

Zarządzanie projektami

od 27 listopada zajęcia w piątki 16-20, soboty i niedziele w godzinach 9.00-15.30

 

CAD

od 27 listopada zajęcia w piątki 16-20, soboty i niedziele w godzinach 9.00-15.30

WEB Editing

brak miejsc

Celem kursów jest zwiększenie wśród mieszkańców województwa łódzkiego wiedzy i umiejętności komputerowych potwierdzonych certyfikatami zewnętrznymi ECDL

 

Przeznaczony jest dla osób spełniających poniższe kryteria:

 • osoby w wieku 25-30 lat (nieukończony 30 rok życia)
 • osoby w wieku 25-64 lata powracające lub wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowywaniem dzieci,
 • osoby zamieszkujące lub pracujące na terenie województwa łódzkiego.

 

Przewidziano realizację 3 edycji kursów.

 1. ECDL Zarządzanie projektami – 64 godziny (8 dni zajęciowych)

Program:

- narzędzia zarządzania projektami,

- tworzenie projektów,

- zadania (tworzenie zadań; harmonogram i zależności między zadaniami),

- zasoby, koszty,

- monitorowanie projektów,

- przygotowanie raportów i wydruków.

 1. ECDL CAD – 72 godziny (9 dni zajęciowych)

Program:

- podstawowe pojęcia,

- tworzenie szablonu,

- obiekty rysunkowe 2D,

- polecenia pomocnicze i edycyjne,

- wymiarowanie,

- przygotowanie wydruku.

 

 1. ECDL WEB Starter/WEB Editing – 64 godziny (8 dni zajęciowych)

Program:

- koncept strony,

- HTML,

- edytor HTML,

- obrazy,

- upload,

- prawo i ochrona.

Zajęcia i egzamin certyfikacyjny są całkowicie bezpłatne, tj. w 100% dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest do 31.12.2015 roku

Prosimy o przesłanie wypełnionego kwestionariusza osobowego na adres rekrutacja@wsb.lodz.pl

 

Regulamin projektu "ECDL: Szansa na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych"

 

Najbliższe terminy szkoleń

Zarządzanie projektami

od 27 listopada zajęcia w piątki 16-20, soboty i niedziele w godzinach 9.00-15.30

 

CAD

od 27 listopada zajęcia w piątki 16-20, soboty i niedziele w godzinach 9.00-15.30

WEB Editing

brak miejsc

Kontakt

Biuro Projektu w Łodzi
ul. Piotrkowska 243
90-456 Łódź
pokój B-15

osoba do kontaktu - Paulina Cyniak
tel: 606 379 216
e-mail: paulina.cyniak@wsb.lodz.pl