Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij
Strona główna OfertaStudia podyplomowe i MBA Rozwój zasobów ludzkich drogą do dostosowania kwalifikacji m...

Rozwój zasobów ludzkich drogą do dostosowania kwalifikacji mikroprzedsiębiorstw i pracowników sektora MŚP do wymogów gospodarki opartej na wiedzy

  • O projekcie
  • Rekrutacja
  • Kontakt

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!

Studia Podyplomowe w ramach projektu "Rozwój zasobów ludzkich drogą do dostosowania kwalifikacji mikroprzedsiębiorstw i pracowników sektora MŚP do wymogów gospodarki opartej na wiedzy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu w ramach projektu "Rozwój zasobów ludzkich drogą do dostosowania kwalifikacji mikroprzedsiębiorstw i pracowników sektora MŚP do wymogów gospodarki opartej na wiedzy" rozpoczęła nabór na roczne studia podyplomowe na dziesięciu kierunkach (szczegółowe informacje w załączonych plikach pdf):

Koszt studiów ponoszony przez uczestnika: 962,21 PLN

Projekt skierowany jest do pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w mikro-, małych lub średnich przedsiębiorstw (obowiązkowe przejście przez Kwalifikator MŚP, który znajda Państwo na stronie: www.parp.gov.pl - należy wybrać opcję "Uruchom kwalifikator") oraz osób prowadzących własną działalność gospodarczą z całej Polski.

Termin zajęć: marzec 2010 r. - grudzień 2010 r.

Zajęcia będą się odbywać w soboty i w niedziele średnio co dwa tygodnie.

Informacje na temat daty pierwszego zjazdu dostaną Państwo drogą pocztową, jak również znajdą się one na naszej stronie internetowej.

Miejsce zajęć: Wrocław,  poza budynkami Wyższej Szkoły Bankowej.

 

Zgodnie z założeniami projektu osoby, które brały udział w I edycji studiów (marzec 2009-grudzień 2009) nie mogą brać udziału w edycji II.

Rekrutacja - krok po kroku

Rekrutacja rozpocznie się od dnia 11 stycznia 2010 roku

Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego kwestionariusza pracownik WSB skontaktuje się e-mailowo z Państwem (najwcześniej po 7 dniach roboczych od jego otrzymania).


1. Przejście przez Kwalifikator MŚP w celu sprawdzenia czy spełniają Państwo wymóg rekrutacyjny zatrudnienia w tym sektorze przedsiębiorstw, który znajduje się na stronie www.parp.gov.pl
2. Ściągniecie i wypełnienie kwestionariusza (pobierz: formularz rekrutacyjny, Identyfikator Gmin).
3. Po wypełnieniu kwestionariusza (wszystkie wymagane pola powinny być wypełnione. W przypadku ukończenia dwóch kierunków Studiów Wyższych należy wybrać tylko jeden i z wybranego należy podać datę i numer dyplomu), przesłanie go elektronicznie na e-mail Biura Informacji i Rekrutacji: rekrutacja.efs@wsb.wroclaw.pl
Wysłanie kwestionariusza nie jest jednoznaczne z zakończeniem procesu rekrutacji i zakwalifikowaniem do uczestnictwa w projekcie.
4. Otrzymanie na swojego e-maila dokumentów rekrutacyjnych, które należy wydrukować w 2 egzemplarzach (wszystkie loga instytucji powinny być wyraźne), wypełnić i podpisać
5. Przygotowanie dodatkowych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji, które są wymienione poniżej
6. Dostarczenie kompletu dokumentów do Biura Informacji i Rekrutacji
7. Zapłata za studia zgodnie z zapisami w umowie szkoleniowej. Numer konta do zapłaty jest podany w umowie.


O przyjęciu na studia podyplomowe dofinansowane z UE decyduje:

  • data wpływu kompletu dokumentów do Biura Rekrutacji WSB we Wrocławiu pod warunkiem, że w tym dniu będą jeszcze wolne miejsca na dany kierunek studiów;
  • data zapłaty za studia zgodnie z zapisami w umowie szkoleniowej. W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, płatność należy uregulować z konta prywatnego.


Warunkiem otrzymania dofinansowania z EFS jest osiągnięcie minimum 80% frekwencji na studiach podyplomowych. Jeżeli wymagana liczba godzin obecności nie zostanie osiągnięta przez uczestnika, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu wystawia fakturę dla uczestnika studiów pokrywającą pełny koszt studiów podyplomowych.

Na komplet dokumentów (w 2 egzemplarzach) składa się:
1. Kwestionariusz – podpis uczestnika Studiów Podyplomowych
2. Podanie – podpis uczestnika Studiów Podyplomowych
3. Zaświadczenie o zatrudnieniu i przedsiębiorstwie (Druk wygenerowny przez WSB) / Oświadczenie o dochodach osób prowadzących własną działalność gospodarczą - wypełnienie i podpis osoby upoważnionej i pieczęć firmy*
4. Umowa szkoleniowa - podpis uczestnika Studiów Podyplomowych
5. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania – podpis uczestnika Studiów Podyplomowych
6. Formularz Otrzymanej Pomocy Publicznej Innej niż Pomoc de minimis – dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą – podpis uczestnika Studiów Podyplomowych

* osoba upoważniona do reprezentacji firmy jest to osoba wykazana w dokumencie rejestrowym przedsiębiorstwa (KRS/ ewidencja działalności gospodarczej)

Wraz z powyższymi dokumentami należy dostarczyć:
1. Odpis lub oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych i jego 2 kserokopie
2. 2 zdjęcia legitymacyjne (zgodne z wymogami zdjęć do dowodu osobistego)
3. 2 kserokopie dowodu osobistego
4. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą:
o kserokopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS zakładu pracy - wystawione nie więcej niż 3-miesiące wstecz od daty wystawienia umowy szkoleniowej o kserokopię REGONU

Osoby, które wcześniej wysłały kwestionariusz na listę rezerwową lub informacyjną będą podlegały ponownemu procesowi rekrutacji. Co oznacza, że należy wypełnić i przesłać aktualny kwestionariusz rekrutacyjny.

Komplet dokumentów należy dostarczyć osobiście lub wysłać (Pocztą Polską lub kurierem) na adres:


Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Biuro Informacji i Rekrutacji
Pokój 125
ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław
tel. 071 376 23 95, 071 376 23 96
Biuro Informacji i Rekrutacji czynne:
- od poniedziałku do piątku;
- od godziny 8:00 do godziny 16:00.
 

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Biuro Informacji i Rekrutacji
Pokój 125
ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław
tel. 071 376 23 95, 071 376 23 96

rekrutacja.efs@wsb.wroclaw.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl