Przejdź na stronę:

Dofinansowanie studiów dla uchodźców ukraińskich w Wyższych Szkołach Bankowych w Poznaniu, Chorzowie i Szczecinie

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Szczecinie i Chorzowie realizuje projekty we współpracy z Europejskim Funduszem Społecznym:

Studia dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego POWER w ramach dwóch projektów: „Zintegrowany Program Rozwoju kierunków Informatyka i Logistyka na Wydziałach w Poznaniu, Chorzowie i Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu zgodnie z Regionalnymi Strategiami Innowacji województw" oraz „SMART EDUCATION - Kształcenie wyższe w dobie innowacji cyfrowych".

Dzięki temu, studenci na kierunkach polskojęzycznych skierowanych do kandydatów pochodzących z Ukrainy (posiadających obywatelstwo ukraińskie) i uwzględniających prowadzenie zajęć w języku ukraińskim (oferta „ukraińska”) mogą skorzystać ze zniżek w czesnym. 

  • Projekt pn. „Zintegrowany Program Rozwoju kierunków Informatyka i Logistyka na Wydziałach w Poznaniu, Chorzowie i Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu zgodnie z Regionalnymi Strategiami Innowacji województw" (nr POWR.03.05.00-00-ZR19/18) realizowany w ramach POWER Działanie 3.5 przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 15 420 259,85 PLN

Wartość dofinansowania: 14 957 652,06 PLN

  • Projekt pn. „SMART EDUCATION - Kształcenie wyższe w dobie innowacji cyfrowych" (nr POWR.03.05.00-00-Z004/18) realizowany w ramach PO WER Działanie 3.5 przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 15 378 653,25 PLN

Wartość dofinansowania: 14 915 653,25 PLN

2022-08-16