Przejdź na stronę:

O EFS

Czym jest EFS?

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z funduszy strukturalnych, których celem jest zwiększanie spójności społecznej oraz dobrobytu we wszystkich regionach Unii. Środki EFS są inwestowane w zasoby ludzkie – studentów, pracowników, osoby szukające pracy itp.

Wyższe Szkoły Bankowe od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej z powodzeniem korzystają z możliwości jakie daje EFS. Od 2004 roku w WSB zrealizowano ponad 200 projektów współfinansowanych z UE o wartości przekraczającej 680 mln zł. Projekty te dotyczyły głównie rozwoju uczelni, staży i praktyk studenckich, studiów podyplomowych oraz szkoleń.

Z budżetu UE na lata 2014-2020 Polska otrzymała na politykę spójności ponad 77,6 mld euro, w tym ponad 12,8 mld euro na działania współfinansowane w ramach EFS.

Środki w ramach EFS są dostępne w ramach:

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
16 Regionalnych Programów Operacyjnych.

Więcej informacji o funduszach strukturalnych możecie Państwo znaleźć na stronach:

Portal Funduszy Europejskich
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego

 

www.efs.gov.pl