Wybierz WSB w swoim mieście

Aktywność edukacyjna zawsze się opłaca!

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu rozpoczęła 1 grudnia 2018 roku realizację projektu „Aktywność edukacyjna zawsze się opłaca!” Projekt potrwa do 30 listopada 2021 roku.

 

Projekt ma na celu: 

 • wzrost kluczowych kompetencji, odpowiadających potrzebom rynku pracy wśród 2000 osób.
 • realizację działań dydaktycznych - kursów i szkoleń pozwalających na: 
  • pobudzenie aktywności edukacyjnej, 
  • aktywizację zawodową i zapobieganie społecznemu wykluczeniu, 
  • poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej,
  • rozwój zainteresowań. 

Grupę docelową stanowią:

 • osoby młode - absolwenci różnego typu szkół (w celu ułatwienia wejścia na rynek pracy oraz poprawy szans zatrudnieniowych i usprawnienia procesu przejścia absolwentów z systemu edukacji na rynek pracy),
 • osoby w okresie rozwoju kariery zawodowej - pracownicy i przedsiębiorcy (osoby, które chcą pogłębiać, rozwijać swą wiedzę i umiejętności oraz kładą nacisk na potrzebę rozwoju przez całe życie),
 • osoby w wieku średnim i starsze - pracujące lub bierne zawodowo (w celu przedłużenia aktywności zawodowej i wydłużenia okresu kariery zawodowej lub ponownego wejścia na rynek pracy.


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i realizowany pod nadzorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
 

WYKAZ SZKOLEŃ BEZPŁATNYCH

Szkolenia tradycyjne (realizowane w okresie od 2019-2021 roku):

 • Profesjonalna i kompleksowa obsługa klienta (24 godz.) PROGRAM
 • Kluczowe umiejętności negocjacyjne (8 godz.) PROGRAM
 • Zarządzanie projektem (16 godz.) PROGRAM
 • Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych (16 godz.) PROGRAM
 • Telefoniczna sprzedaż usług i obsługa klienta (16 godz.) PROGRAM 
 • Trening interpersonalny (40 godz.) PROGRAM
 • Zarządzanie sobą w czasie (16 godz.) PROGRAM

Szkolenia specjalistyczne (realizowane w okresie od 2019-2021 roku):

 • Metodyka Zarządzania Projektem - PRINCE2 Foundation (24 godz.) PROGRAM
 • Zwinne Zarządzanie Projektami - AgilePM (16 godz.) PROGRAM 
 • Six Sigma Yellow Belt (16 godz.) PROGRAM
 • Six Sigma Green Belt (64 godz.) PROGRAM
 • Six Sigma Black Belt (96 godz.) PROGRAM
 • Lean Management Foundation (16 godz.) PROGRAM

*Szkolenia prowadzone metodą blended learning, częściowo w formule tradycyjnych zajęć, częściowo z użyciem metod e-learning (realizowane w okresie od 2020-2021 roku):

 • Wystąpienia publiczne i autoprezentacja (16 godz.) PROGRAM
 • Tworzenie prezentacji (16 godz.) PROGRAM 
 • Praca metodą projektu (16 godz.) PROGRAM 
 • Design Thinking (16 godz.) PROGRAM 
 • Współpraca w zespole (16 godz.) PROGRAM
 • Adres do korespondencji:

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Wydział Finansów i Bankowości w Poznaniu

ul. Powstańców Wielkopolskich 5

61 - 895 Poznań
 

 • Kontakt osobisty:

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

ul. Ratajczaka 5/7, Poznań

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń, pokój 208, I piętro

poniedziałek - piątek: 10:00 - 14:00

 

e-mail: szkolenia.efs@wsb.poznan.pl
tel. +48 61 655 33 26