Projekty w toku

Wraz z uruchomieniem nowych programów obecnej perspektywy finansowej UE 2021-27 uczelnie Grupy Merito aplikują w ramach dedykowanych im działań Funduszy Unijnych dla Rozwoju Społecznego, także w programach regionalnych, programie Erasmus + oraz programach NAWA.   

Pozyskane środki pozwolą na realizację szeregu projektów dotyczących m.in. dostosowania oferty kształcenia do potrzeb gospodarki i pracodawców a także zielonej i cyfrowej transformacji, upraktycznienia programu studiów we współpracy z biznesem, rozwoju kwalifikacji i kompetencji kadry dydaktycznej, dalszego umiędzynarodowienia uczelni oraz zwiększania dostępności dla osób z różnego typu niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami.