Polityka prywatności

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

W zależności do kogo skierujesz swoje zapytanie, Administratorem Twoich danych osobowych jest:

    Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu przy ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 61-895 Poznań lub

    Uniwersytet WSB Merito w Toruniu przy ul. Młodzieżowej 31a, 87-100 Toruń lub

    Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 238A, 80-266 Gdańsk lub

    Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu, ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław lub

    Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu, ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław.  

 

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych:  

    w przypadku Uniwersytetów WSB Merito: iod@merito.pl

    w przypadku Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW: iod@dsw.edu.pl  

 

 

W JAKICH CELACH, NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ I PRZEZ JAKI CZAS PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

W ramach odpowiedzi na korespondencję mailową, listowną lub telefoniczną. Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Polega on na możliwości bieżącego kontaktu z Tobą oraz udzieleniu odpowiedzi na Twoje pytania. Dane te przetwarzamy przez okres prowadzenia korespondencji, a później dodatkowo przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa, kierowanym z Twojej strony, gdzie w wyniku utrzymywanej komunikacji nie zostały podjęte inne działania zmieniające cel przetwarzania, np. zawarcie umowy.

 

 

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Masz prawo:

    dostępu do treści Twoich danych,

    do sprostowania Twoich danych,

    do usunięcia Twoich danych, jeżeli:
    - wycofasz Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
    - Twoje dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
    - wniesiesz sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych,
    - wniesiesz sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu dostosowania naszych usług do Twoich preferencji,
    - Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,

    do ograniczenia przetwarzania Twoich danych,

    do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

    do przenoszenia danych,

    do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO), gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.

 

 

W JAKI SPOSÓB DOPASOWUJEMY USŁUGI DO TWOICH ZAINTERESOWAŃ I PREFERENCJI?

Na podstawie otrzymanych od Ciebie danych, dopasowujemy treści reklam internetowych do Twoich preferencji. Tu także działamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, który polega na promocji naszej działalności i doborze jak najlepszej oferty dla Ciebie. Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, by wyłączyć m.in. personalizację reklam. W tym zakresie odsyłamy Cię do odpowiednich regulaminów Twojej przeglądarki.

 

 

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Jako uczelnia na co dzień korzystamy z usług firm, dzięki którym zapewniamy Ci najwyższy standard obsługi. Twoje dane osobowe mogą zostać im przekazane do przetwarzania na nasze zlecenie. Dzieje się tak najczęściej w przypadku współpracy z konkretnym usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych, dostawcą narzędzi wykorzystywanych w nauczaniu zdalnym) lub podwykonawcą (np. agencją marketingową). W takiej sytuacji przekazanie danych nie uprawnia innych podmiotów do dowolnego ich przetwarzania, a jedynie do korzystania z nich w celach wyraźnie przez nas wskazanych. W żadnym przypadku przekazanie danych nie zwalnia nas jako Administratora Danych Osobowych z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Twoje dane mogą być też przekazywane organom publicznym, ale tylko gdy upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy.
 
Dostawcy Administratora mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy spośród dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem danych Użytkownika poza terytorium EOG, Administrator zadbał, aby dostawcy dawali gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych.