Studiuję, pracuję, zyskuję

jesteśmy
Uniwersytetem WSB Merito

Z dniem 3.04.2023 r. w wyniku ewaluacji jakości działalności naukowej i wysokich ocen w 8 dyscyplinach WSB w Gdańsku, Poznaniu, Toruniu i Wrocławiu zostały Uniwersytetami WSB Merito, a DSW – Uniwersytetem Dolnośląskim DSW we Wrocławiu.

grupa studentów, czas wolny
spotkanie z wykładowcą

Najlepszym sposobem na rozpoczęcie kariery zawodowej jest podjęcie pracy już na studiach. Dzięki dobrej organizacji zajęć na Uniwersytecie WSB Merito coraz więcej studentów efektywnie łączy te dwa obszary.

88% studentów Uniwersytetu WSB Merito łączy naukę i pracę 

pieniądze

Uczelnie pozyskały ponad 700 mln złotych z funduszów unijnych

Fundusze zewnętrzne pozyskujemy od ponad 20 lat, głównie z programów unijnych, ale także z funduszy norweskich czy szwajcarskich. Zrealizowaliśmy już ponad 300 projektów.

Okulary VR w dydaktyce