Uniwersytety WSB Merito (wcześniej Wyższe Szkoły Bankowe) i Uniwersytet Dolnośląski DSW (wcześniej Dolnośląska Szkoła Wyższa) to największa w Polsce grupa uczelni niepublicznych. Ich założycielem jest Centrum Rozwoju Szkół Wyższych Merito Sp. z o.o. (wcześniej Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. ).  
30 lat nieustającego rozwoju sprawiło, że uczelnie zajmują w rankingach najwyższe lokaty.

czwórka zadowolonych studentów z różnych kontynentów

Aktualnie Uniwersytety działają aż w 11 miastach:

Uczelnie oferują:

studia I stopnia

Administracja, Administracja publiczna, Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Bezpieczeństwo narodowe, Bezpieczeństwo w biznesie i administracji, Dietetyka, Design w biznesie, Ekonomia, Filologia, Finanse i rachunkowość, Handel międzynarodowy, Informatyka, Inżynieria zarządzania, Język angielski w biznesie, Kosmetologia, Logistyka, Multimedia i grafika komputerowa, Marketing i sprzedaż, Media i komunikacja w biznesie, Mikrobiznes, Stosunki międzynarodowe, Pedagogika, Prawo w biznesie, Psychologia w biznesie, Turystyka i rekreacja, Zarządzanie,

jednolite studia magisterskie

Prawo, Psychologia, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,

studia II stopnia i studia II stopnia ze studiami podyplomowymi

Administracja, Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, Administracja i biznes, Biznes i administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Bezpieczeństwo narodowe, Filologia, Informatyka, Informatyka w biznesie, Inżynieria zarządzania, Kierunek finansowo-prawny, Kierunek menedżersko-prawny, Finanse i rachunkowość, Zarządzanie oraz Logistyka, Turystyka i rekreacja, Marketing i sprzedaż, Pedagogika, 

studia MBA i Executive MBA

prowadzone we współpracy z amerykańskimi i europejskimi partnerami

szkolenia i kursy językowe

również na zamówienie firm oraz współfinansowane z EFS.

Grupa Merito

Cechą, która szczególnie je wyróżnia, jest umiejętność działania w grupie. Ścisła współpraca pomiędzy poszczególnymi uczelniami i wymiana doświadczeń pozwala podnosić zakres i jakość oferty edukacyjnej. Dzięki temu Uczelnie WSB Merito dziś to między innymi:

  •     ponad 1000 kierunków na studiach I i II stopnia, jednolitych studiach magisterskich, studiach podyplomowych i MBA
  •     ponad 100 tysięcy studentek i studentów oraz słuchaczek i słuchaczy
  •     ponad 700 milionów złotych, pozyskanych z funduszów Unii Europejskiej.

 

Działalność naukowa Uniwersytetów WSB Merito koncentruje się w Federacji Naukowej WSB-DSW Merito. W ostatniej ewaluacji jakości działalności naukowej uczelnie wchodzące w skład Federacji osiągnęły wysokie wyniki (5 kategorii A i 3 kategorie B+) i dzięki temu 3 kwietnia 2023 mogły zmienić kategorię – ze szkół wyższych stały się uniwersytetami.

 

Wszystkie uczelnie naszej Grupy systematycznie dostosowują swą ofertę i infrastrukturę pod względem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami.

 

Więcej informacji o Uczelniach Grupy Merito można znaleźć na stronach:

www.merito.pl

www.dsw.edu.pl

www.meritogroup.pl

www.merito.pl/federacja  

Studenci z niepełnosprawnościami