Przejdź na stronę:

Zrealizowane projekty

W ramach pozyskanych funduszy z Europejskiego Funduszu Społecznego Uczelnie WSB Merito zrealizowały całą gamę projektów obejmujących swoim wsparciem szerokie grono społeczne w różnych miastach Polski. Były to działania w zakresie rozwoju zasobów ludzkich i przeciwdziałania bezrobociu, a także działania w zakresie rozwoju regionalnego.

Słuchacze dowiedzieli się, w jaki sposób wykorzystać narzędzia ze świata biznesu i przenieść je na grunt i specyfikę pracy. Ze względu na różny charakter zajęć, każdy uczestnik miał okazję podnieść własne kwalifikacje i umiejętności oraz przećwiczyć wcześniej zdobytą wiedzę w praktyce.