Opis projektu

  Projekt "NAWA iN - międzynarodowa aktywizacja studentów w murach uczelni" współfinansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

  Czas trwania od 01.06.2023 r. do 01.06.2025 r.


  Całkowita wartość projektu: 390 000,00 zł

  Cel projektu

  Celem projektu jest wzrost poziomu umiędzynarodowienia Uczelni w obszarze przyjmowania i obsługi studentów zagranicznych oraz kadry dydaktycznej i administracyjnej przez:

  • funkcjonowanie punktów informacyjno-kontaktowych Welcome Center,
  • systematyczną aktualizację zbiorów bibliotecznych w języku angielskim,
  • wdrożenie polsko-ukraińsko-anglojęzycznej mobilnej aplikacji wewnątrzbudynkowej,
  • działania integracyjne obejmujące studentów zagranicznych, wspierające ich aklimatyzację i wzmocnienie poczucia przynależności do społeczności akademickiej.

  Grupa docelowa

  Projekt adresowany jest do:

  • studentów(-ek) polskich i zagranicznych uczących się na 3 wydziałach Uczelni,
  • pracowników(-niczek) administracyjnych punktów informacyjno-kontaktowych Welcome Centre.

  Zadania

  1. Organizacja i utrzymanie miejsca dedykowanego obsłudze studentów, naukowców i kadry zagranicznej, tzw. Welcome Centre
  2. Przygotowanie organizacyjne uczelni do obsługi studentów i kadry z zagranicy
  3. Realizacja działań w zakresie integracji studentów z zagranicy ze społecznością Uczelni
  4. Realizacja działań dot. internacjonalizacji "w domu" w Uczelni

  Rekrutacja

  STUDENCI:

  • rekrutacja prowadzona przez punkty informacyjno-kontaktowe Welcome Centre na 3 Wydziałach Uczelni

  KADRA DYDAKTYCZNA I ADMINISTRACYNA:

  • rozmowa rekrutacyjna z Dyrektorką HR i Władzami Uczelni

  Kontakt

  Uniwersytet WSB Merito w Toruniu

  Młodzieżowa 31A

  87-100 Toruń

  Tel.: 56 66 09 200, fax. 56 66 09 207