Wykorzystanie logistyki w strukturach społeczno-gospodarczych

  Projekt "Spotkania z nauką dla Uniwersytetu Każdego Wieku" finansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”.

   

  Czas trwania od 01.09.2023 r. do 01.06.2025 r.

   

  Całkowita wartość projektu: 359 493,70 zł
  Wkład Ministerstwa Edukacji i Nauki: 322 544,70 zł

  Opis projektu

  Celem projektu jest upowszechnienie i popularyzacja nauki wśród aktywnych seniorów – słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku poprzez:

  • szeroko pojętą promocję nauki w różnych obszarach,
  • organizację przedsięwzięć ukazujących przydatność wiedzy naukowej w codziennym życiu seniora,
  • organizację przedsięwzięć upowszechniających tradycje społeczności akademickiej wśród seniorów.

  Grupa docelowa

  150 osób w wieku powyżej 50 lat z woj. kujawsko-pomorskiego, słuchacze Uniwersytetu Każdego Wieku działającego na  Wydziale Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy

  Zadania

  Projekt zakłada upowszechnianie nauki w formie wykładów, warsztatów wyjazdowych, cyklicznych warsztatów o charakterze naukowym, w tym:

  • spotkania z naukowcami i innowatorami, które mają na celu popularyzację nauki z wykorzystaniem aktywizujących metod przekazu, podczas bezpośrednich spotkań w przestrzeni akademickiej;
  • cykl interaktywnych warsztatów z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii VR, kamer 360, awatarów i innych osiągnięć techniki;
  • zajęcia psychologiczne;
  • warsztaty wyjazdowe.

  Rekrutacja

  Rekrutacja do projektu została zakończona.

  Kontakt

  Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz

  ul. Fordońska 74

  85-719 Bydgoszcz

  Tel.: (52) 58 29 108

  Godziny otwarcia


  poniedziałek: 08:00 - 15:00
  Logo Ministra Nauki