"Istotni dla gospodarki - kompleksowy program rozwoju na Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku"

  Opis projektu

  Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku w terminie od 1.07.2024 r. do 30.09.2029 r. realizuje projekt "Istotni dla gospodarki - kompleksowy program rozwoju na Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku".

   

  Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) i realizowany pod nadzorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

   

  Całkowita wartość projektu: 13 199 075,38 zł
  Wkład Funduszy Europejskich: 12 803 076,88 zł

   

  #FunduszeUE

  Cel projektu

  Celem projektu jest dostosowanie oferty dydaktycznej Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku we współpracy z pracodawcami do potrzeb gospodarki i rynku pracy przez wdrożenie w 1.07.2024-30.09.2029 kompleksowego programu rozwoju dla 530 studentów/studentek i 92 osób kadry akademickiej, wykorzystującego nowoczesne zaplecze dydaktyczne, nowe technologie i generatywną sztuczną inteligencję i przekładającego się na wykształcenie w studentach i kadrze akademickiej kompetencji/kwalifikacji, umiejętności praktycznych i zawodowych oraz zwiększenie ich atrakcyjności na rynku pracy, zwłaszcza pomorskim.

   

   

  Grupa docelowa

  Projekt skierowany do:

  -530 studentów/studentek,

  -92 osób kadry akademickiej prowadzącej zajęcia na kierunkach objętych projektem.

  Zaplanowane działania w ramach projektu


   

  Wdrożenie nowego kierunku - Pielęgniarstwo, z nowo opracowanym programem kształcenia

   


   

  Modyfikacja programów kształcenia na 6 kierunkach: 

  • Fizjoterapia (jednolite studia magisterskie),
  • Kosmetologia (I stopień, ścieżka Podologiczna i Bioestetyczna),
  • Psychologia (jednolite studia magisterskie, specjalności: Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży, Psychologia z psychoterapią),
  • Psychologia w biznesie (I stopień, specjalności: Psychologia w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Psychologia zachowań konsumenckich),
  • Informatyka (I stopień inż., nowa specjalność: Informatyka przemysłowa z elementami industry IoT),
  • Multimedia i Grafika Komputerowa (I stopień, nowa specjalność: Gry wideo z wykorzystaniem Motion Capture).

   


   

  Rozbudowa zaplecza dydaktycznego poprzez doposażenie biblioteki i zakupy m.in. sprzętów przeznaczonych do wykorzystania na ww. kierunkach studiów

   


   

  Szkolenia, warsztaty i staże dla studentów/studentek

   


   

  Działania zmierzające do ograniczenia przedwczesnego kończenia nauki przez studentów/studentki (m.in. mentoring, zajęcia wyrównawcze)

   


   

  Szkolenia/warsztaty dla kadry akademickiej

   

  Rezultaty

  1. 530 studentów/studentek (objętych projektem) lepiej przygotowanych do wejścia na rynek pracy.
  2. oferta kształcenia na Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku lepiej dostosowana do potrzeb rozwoju gospodarki i rynku pracy, zielonej i cyfrowej transformacji.
  3. poprawa jakości kształcenia na kierunkach objętych projektem.
  4. Unowocześniona infrastruktura Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku

  Uniwersytet WSB Merito Gdańsk

  Aleja Grunwaldzka 238A

  80-266 Gdańsk

  Tel.: 58 522 77 85

  Godziny otwarcia


  poniedziałek: 08:00 - 16:00
  wtorek: 08:00 - 16:00
  środa: 08:00 - 16:00
  czwartek: 08:00 - 16:00
  piątek: 08:00 - 16:00

  Poszczególne działy

  Dział Grantów - pokój B311

  Telefon: 58 522 75 36

  E-mail: przemyslaw.paduszek@gdansk.merito.pl

   

  Biuro Karier - pokój A007 (szkolenia i staże dla studentów/studentek)

  Telefon: 58 522 75 14

  E-mail: biuro_karier@gdansk.merito.pl

   

  Biuro Rekrutacji - budynek C 003 (studia)

  Telefon: 58 350 20 75

  E-mail: rekrut@gdansk.merito.pl

   

  Dział Metodyki Nauczania - pokój A103 (szkolenia dla kadry akademickiej)

   

   

   

  Zgłoszenia do Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej

  Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku informuje o możliwości zgłaszania do Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.), zwanej dalej „KPON”.

   

  Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami KPON mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektów lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje), za pomocą
  (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):
  1) poczty tradycyjnej - w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub adres Instytucji Pośredniczącej: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa,
  2) skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.