Opis projektu

  Projekt "Wykorzystanie logistyki w strukturach społeczno-gospodarczych" finansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”

   

  Czas trwania od 01.08.2023 r. do 01.06.2025 r.

   

  Całkowita wartość projektu: 290 878,50 zł
  Wkład Ministerstwa Edukacji i Nauki: 261 790,65 zł

  Cel projektu

  Celem projektu jest opanowanie przez uczestników projektu podstawowych zasad wykorzystania logistyki w kontekście właściwego kształtowania szeroko pojętych struktur społeczno-gospodarczych.

  Grupa docelowa

  Adresatami projektu jest szerokie grono odbiorców, w tym przede wszystkim młodzi ludzie w wieku 18-26 lat, wchodzący na rynek pracy i odpowiedzialni za jego kształtowanie w najbliższych latach; związani zawodowo z branżą logistyczną lub dopiero kształcący się w tej dziedzinie.

  Zadania

  Projekt zakłada przygotowanie produktów w ramach 3 następujących modułów:


  Moduł I. Nagranie i publikacja on line 5 webinariów
  Tematyka główna: Funkcje logistyki w stymulacji porządku społeczno-gospodarczego.
  Proponowana tematyka szczegółowa:
  1. Metodologiczne i merytoryczne podstawy ładu gospodarczego w strukturach społeczno-gospodarczych
  2. Procesy i systemy logistyczne oraz ich cele
  3. Obsługowe, integracyjne, koordynacyjne i strukturotwórcze funkcje logistyki

  4. Dobre praktyki w logistyce
  5. Koncepcje, metody, techniki i narzędzia wykorzystywane w logistyce

   

  Moduł II. 19 wykładów otwartych
  Proponowane tematy:
  1. Logistyka w systemach społeczno-gospodarczych
  2. Procesy i systemy logistyczne
  3. Obszary działań logistycznych
  4. Koncepcje zarządzania w logistyce
  5. Strategie logistyczne
  6. Projektowanie procesów i systemów logistycznych
  7. Optymalizacja w logistyce
  8. Infrastruktura logistyczna
  9. Gospodarka 4.0 a logistyka
  10. Systemy wsparcia informatycznego w logistyce
  11. Nowoczesne technologie informatyczne w logistyce
  12. Rynek usług logistycznych
  13. Transport
  14. Gospodarka magazynowa
  15. Prawo i ubezpieczenia w logistyce
  16. Koszty w logistyce
  17. Koordynacja i integracja procesów logistycznych w łańcuchach dostaw
  18. Logistyka miejska
  19. Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju logistyki w kształtowaniu struktur społ.-gosp.
  Po module II powstanie monografia.


  Moduł III (3 warsztaty x 3 edycje po 1 na każdy Wydział WSB)
  3 warsztaty naukowe prezentujące nowoczesne technologie oraz wsparcie informatyczne procesów logistycznych w praktyce. Prezentacja możliwości tworzenia modeli referencyjnych oraz map procesów logistycznych w notacjach EPC (Event Proces Chain – łańcuchów zdarzeń i procesów) oraz BPMN (Business Proces Management Notation). Prezentacja działań logistycznych z wykorzystaniem nowoczesnej technologii (dronów, palmtopów, czytników RFID, tablic kanban).

  Uniwersytet WSB Merito w Toruniu

  Młodzieżowa 31A

  87-100 Toruń

  Tel.: 56 66 09 200, fax. 56 66 09 207

  Logo Ministra Nauki