O projekcie

   

  Uniwersytet WSB Merito w Toruniu realizuje projekt pt. "Zdrowy pracownik, zdrowa firma" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego przez Unię Europejską.

   

  Nr projektu: FEKP.08.08-IZ.00-0025/23

   

  Termin realizacji: 01.03.2024 r. - 28.02.2027 r.

   

  Wartość projektu: 1 133 280,00 zł

  Dofinansowanie z UE: 1 019 952,00 zł

   

  Cel projektu

  Zwiększenie dostosowania Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu w zakresie dobrze dostosowanego środowiska pracy poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań organizacyjnych przyczyniających się do eliminowania zidentyfikowanych czynników wpływających negatywnie na zdrowie oraz poprawę warunków pracy 130 pracowników administracyjnych i 90 pracowników dydaktycznych na Wydziale Finansów i Zarządzania w Toruniu i Wydziale Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy.

   

  Grupa docelowa

  W ramach Projektu w latach 2024 – 2027 wdrożymy kompleksowe rozwiązania organizacyjne przyczyniające się do eliminowania zidentyfikowanych czynników wpływających negatywnie na zdrowie oraz poprawę warunków pracy:

  • 130 pracowników administracyjnych
  • 90 pracowników dydaktycznych

  Zadania projektu

  W ramach projektu Wnioskodawca planuje następujące działania:

  • działania promujące zdrowe i dobrze przystosowane środowisko pracy;
  • działania ukierunkowane na poprawę ergonomii pracy, środowiska pracy;
  • finansowanie dodatkowych pakietów badań profilaktycznych nakierowanych na choroby związane z miejscem pracy;
  • działania rehabilitacyjne dla pracowników w zakresie chorób wynikających z ryzyk w miejscu pracy;
  • wzmocnienie potencjału zdrowia psychicznego pracowników.

   

  Rezultaty projektu

  • poprawa zdrowia fizycznego uczestników projektu oraz zniwelowanie bóli mięśniowo-szkieletowych uczestników projektu, dzięki konsultacjom z fizjoterapeutą, ćwiczeniom gimnastycznym, zakupieniu ergonomicznego sprzętu do pracy biurowej;
  • poprawa ogólnego zdrowia UP, dzięki wykupieniu profilaktycznych badań morfologicznych dla uczestników projektu, konsultacjom z dietetykiem i szkoleniom;
  • zniwelowanie obciążenia psychicznego u uczestników projektu dzięki konsultacjom psychologicznym, szkoleniom, zajęciom relaksacyjno-oddechowym i strefom wypoczynku.

  Rekruacja do projektu

  TERMIN REKRUTACJI: od III 2024 do II 2027 zgodnie z harmonogramem poszczególnych form wsparcia.

   

  ETAPY:

  1. Oddelegowanie przez bezpośredniego przełożonego lub z własnej inicjatywy
  2. Wypełnienie formularza osobowego on line
  3. Dostarczenie kompletu dokumentów do Biura Projektu
  4. Ocena formalna dokumentów – prawidłowość dokumentów (formularz osobowy, deklaracja, oświadczenie)
  5. Ocena jakościowa/merytoryczna:

  +3 pkt. – osoby powyżej 50 roku życia

  +2 pkt. – osoby z niepełnosprawnościami

  Uniwersytet WSB Merito w Toruniu

  Młodzieżowa 31A

  87-100 Toruń

  Tel.: 56 66 09 200, fax. 56 66 09 207

  Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz

  ul. Fordońska 74

  85-719 Bydgoszcz

  Tel.: (52) 58 29 108

  Godziny otwarcia


  poniedziałek: 08:00 - 15:00
  Fundusze Europejskie