Projekt

  Uniwersytet Dolnośląski DSW (wcześniej Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu) w terminie od 1.07.2019 r. do 30.11.2023 r. realizował projekt pt.: "Innowacyjna uczelnia – doskonalenie działalności akademickiej na rzecz zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska" w ramach Działania: 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

  Cel projektu

  Celem projektu było doskonalenie działalności akademickiej Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW przez wdrożenie zintegrowanego programu uczelni na rzecz rozwoju regionalnego. Zaplanowane działania przyczyniły się do podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym w regionie Dolnego Śląska, a także poprawy efektywności i jakości edukacji oraz wdrożenie zmian organizacyjnych w uczelni. Wsparciem w ramach projektu objęci byli studenci, doktoranci oraz pracownicy Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW.

  Finansowanie

  Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i realizowany pod nadzorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

   

  Całkowita wartość projektu: 8 194 889,12 zł
  Wkład Funduszy Europejskich: 6 906 652,55 zł

  Kontakt

  Uniwersytet Dolnośląski DSW

  Strzegomska 55

  53-611 Wrocław