Projekt "Marketing i Sprzedaż - profesjonalne kadry dla sektora nowoczesnych usług dla biznesu z Chorzowa", nr POWR.03.01.00-00-O015/19

  Cel główny projektu: Podniesienie poziomu kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa pod kątem przygotowania kadr dla sektora usług dla biznesu (BPO, SSC, IT, R&D) u studentów kierunku Marketing i Sprzedaż I stop.na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu poprzez modyfikację programu kształcenia z udziałem pracodawców z sektora usług dla biznesu i realizację zmodyfikowanych programów kształcenia na tym kierunku oraz realizację dodatkowych programów: stażowego i rozwoju kompetencji w okr.01.05.2020r.-31.10.2023r.

   

  Cel PROJ zostanie osiągnięty dzięki współpracy z pracodawcami z sektora usług dla biznesu, z którymi WSB nawiązała współpracę przy opracowywaniu projektu i Partnerami Biznesowymi Wydziału,którzy zostaną włączeni w realizację wszystkich form wsparcia w projekcie

   

  Wartość projektu: 1 349 748,78 PLN

   

  Projekt zakończył się 31.10.2023 r.

  Studia I stopnia na kierunku Marketing i Sprzedaż

  Studia I stopnia na kierunku Marketing i Sprzedaż na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (start w roku akademickim 2020/2021) na specjalnościach:

  • content marketing - tworzenie treści marketingowych
  • customer care - zarządzanie relacjami z klientem
  • e-handel i sprzedaż w nowych mediach
  • innowacyjny marketing
  • public relations i nowoczesna komunikacja

  Staże zawodowe

  Staże zawodowe dla studentów w wymiarze 360 godz, 120 godz/m-c

  • wynagrodzeniem dla stażysty
  • badania wstępne i ubezpieczenie przed rozpoczęciem stażu
  • przydzielony opiekun w firmie

  Dodatkowe działania

  Dodatkowe działania dla studentów w postaci:

  • wizyty studyjne
  • certyfikowane szkolenia specjalistyczne
  • warsztaty ze specjalistami
  • kurs języka obcego

  Projekt skierowany jest do osób:

  • które w roku akademickim 2020/2021 rozpoczną studia I stopnia a kierunku Marketing i Sprzedaż na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
  • z trybu stacjonarnego lub niestacjonarnego
  • z wykształceniem maturalnym
  • pracujących i niepracujących

   

  Dokumenty rekrutacyjne można pobrać z linku - formularz rekrutacyjny

   

  Jednostki prowadzące rekrutację

  W sprawie rekrutacji na staże prosimy o kontakt:

  Biuro Karier i Praktyk w Chorzowie, ul. Sportowa 29

  tel. 32/349 84 76, 32/349 84 63

  E-mail: biuro.karier@chorzow.wsb.pl

   

  W sprawie rekrutacji na warsztaty/szkolenia prosimy o kontakt

  Dział Projektów, ul. Sportowa 29

  tel.: 32/349 84 90

  E-mail: beatrycze.kielbasa@chorzow.wsb.pl

  Fundusze Europejskie

  Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,

  oś priorytetowa III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,

  Działanie 3.1: Kompetencje w szkolnictwie wyższym.