Projekt

  Uniwersytet Dolnośląski DSW (wcześniej Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu) w terminie od 1.05.2022 r. do 30.04.2023 r. realizował projekt pt.: "Podniesienie jakości obsługi studentów zagranicznych potencjałem rozwoju DSW" w ramach Działania 3.3. Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

  Cel projektu

  Celem projektu był rozwój potencjału Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW w zakresie umiędzynarodowienia i kształcenia studentów zagranicznych przez podniesienie jakości obsługi oraz stworzenie struktur uczelnianych odpowiedzialnych za ten proces.

  Zrealizowane działania:

  1. Przygotowanie koncepcji i realizacja uczelnianego "Programu Buddy" w którym wzięło udział ok. 100 polskich i zagranicznych studentów Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW. W programie studenci zagraniczni, mogli skorzystać z pomocy Opiekuna/Buddy, podczas swojego pobytu we Wrocławiu. W ramach wyjść integracyjnych studenci otrzymali pakiet wejściówek do wybranych miejsc nauki/kultury m.in. Centrum Nauki Hydropolis, na wystawę multisensoryczną IMPRESJONIŚCI, Muzeum Gier i Komputerów Minionej Ery, Zoo i Afrykanarium oraz poznania polskich tradycji kulinarnych - vouchery do baru PRL/Breslauer i Setka.

  2. Realizacja szkolenia z języka angielskiego dla 23 pracowników bezpośrednio zaangażowanych w obsługę studentów obcokrajowców, szkolenia z zakresu przyjmowania cudzoziemców na studia wyższe w Polsce w których udział wzięły 3 osoby oraz szkolenia międzykulturowo-komunikacyjne dla 2 pracowników administracyjnych. Wszyscy uczestnicy szkoleń uzyskali wymagane certyfikaty.

  3. Przygotowanie i przeprowadzenie spotkania adaptacyjnego o charakterze integracyjno-edukacyjnym, w którym udział wzięli studenci zagraniczni Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW. W ramach spotkania zaprezentowano najważniejsze aspekty prawne dotyczące cudzoziemców przybywających do Polski, informacje z zakresu opieki medycznej, legalizacji pobytu oraz podjęcia pracy.

  4. Dostosowanie strony www do realizacji kształcenia dla studentów zagranicznych w języku angielskim i ukraińskim oraz zamieszczenie tłumaczenia treści zawartych na nowo powstałych witrynach UA i EN.

  5. Utworzenie tzw. "Welcome Center" w którym powierzono zadania bieżącej i kompleksowej obsługi studenta zagranicznego, osobie posiadającej bogate doświadczenie w realizacji międzynarodowych programów kształcenia we współpracy z zagranicznymi uczelniami, biegle posługującej się językiem angielskim.

  6. Przygotowanie i dostosowanie materiałów organizacyjno-informacyjno-adaptacyjnych do wersji user-frendly m.in. tłumaczenia w języku angielskim dokumentacji związanej z przebiegiem kształcenia. Przygotowanie e-ulotki dotyczącej działalności Welcome Center w wersji EN. Wszystkie materiały dostosowane zostały do potrzeb osób z niepełnosprawnością, zostały odpowiednio opracowane merytorycznie i graficznie.

  Finansowanie

  Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i realizowany pod nadzorem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

   

  Całkowita wartość projektu: 229 010 zł.

  Wkład Funduszy Europejskich: 229 010 zł.

  Kontakt

  Uniwersytet Dolnośląski DSW

  Strzegomska 55

  53-611 Wrocław