Projekt

  Uniwersytet Dolnośląski DSW (wcześniej Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu) w terminie od 1.01.2019 r. do 31.05.2023 r. realizował projekt pt.: "Profesjonalny nauczyciel przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej" w ramach Działania: 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

  Cel projektu

  Celem projektu było opracowanie programów kształcenia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, uruchomienie tego kierunku oraz przeprowadzenie dwóch cyklów kształcenia na studiach II stopnia.

  Finansowanie

  Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i realizowany pod nadzorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

   

  Całkowita wartość projektu: 1 022 075,00 zł
  Wkład Funduszy Europejskich: 861 404,81 zł

  Kontakt

  Uniwersytet Dolnośląski DSW

  Strzegomska 55

  53-611 Wrocław