Projekt

  Uniwersytet WSB Merito (wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu) od w terminie 01.04.2019 do 31.12.2023 r. realizował projekt pt.: "SMART EDUCATION - Kształcenie wyższe w dobie innowacji cyfrowych" w ramach Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWR.03.05.00-00-Z004/18).

  Cel projektu

  Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i jakości nauczania oraz unowocześnienie procesu kształcenia na studiach I i II stopnia prowadzonych w WSB w Poznaniu na 3 Wydziałach (Wydz.Finansów i Bankowości w Poznaniu, Zamiejscowym w Chorzowie i Ekonomicznym w Szczecinie), w celu lepszego przygotowania 1652 studentów do realizacji wyzwań nowoczesnej gospodarki i społeczeństwa a także wsparcie zmian organizacyjnych związanych z wdrożeniem informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią oraz podniesienie kompetencji 222 osób kadry administracyjnej i kierowniczej oraz 191 osób kadry dydaktycznej poprzez wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju od 04.2019 do 12.2023 skierowanego do osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym oraz kadry WSB, a odpowiadającego na dynamiczne zmiany otoczenia społeczno-gospodarczego i rynku pracy.

  Finansowanie

  Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i realizowany pod nadzorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

   

  Całkowita wartość projektu: 15 378 653,25 zł
  Wkład Funduszy Europejskich: 14 915 653,25 zł

   

   

  Oferta

  1. Oferta kierunków na studiach licencjackich i inżynierskich współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu "SMART EDUCATION - Kształcenie wyższe w dobie innowacji cyfrowych":

   

  Studia I stopnia na Wydziale Finansów i Bankowości w Poznaniu:

  - Inżynieria Zarządzania
  - Psychologia w biznesie 
  - Zarządzanie
  - Zarządzanie online


  Studia I stopnia na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie:

  - Bezpieczeństwo narodowe
  - Marketing i sprzedaż
  - Język angielski w biznesie
  - Inżynieria zarządzania
  - Zarządzanie online


  Studia I i II stopnia na Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie:

  - Inżyniera Zarządzania
  - Zarządzanie
  - Finanse i Rachunkowość 
  - Zarządzanie


  2. Realizacja BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ, WIZYT STUDYJNYCH i ZADAŃ PRAKTYCZNYCH dla studentów WSB w Poznaniu 4 ostatnich semestrów nauki na studiach I i II stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych):

  Kurs przygotowujący do pracy w roli coacha
  Kurs dla kandydatów na księgowego
  Kurs j.angielskiego w biznesie na poz.C1 Business Higher
  Szkolenia z samoorganizacji i zarządzania czasem
  Szkolenia z komunikacji i pracy w grupie
  Szkolenia z umiejętności menedżerskich.

   

  3. Działania podnoszące KOMPETENCJE DYDAKTYCZNE KADR WSB w zakresie: umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych (w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształc.), prowadzenia dydaktyki w j. obcym, zarządzania informacją, umiejętności prezentacyjnych.


  4. Wsparcie INFORMATYCZNYCH NARZĘDZI ZARZĄDZANIA UCZELNIAMI, tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych, zarządzanie informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia.


  5. Działania podnoszące KOMPETENCJE ZARZĄDCZE KADR KIEROWNICZYCH I ADMINISTRACYJNYCH WSB MERITO, tj.: zarządzanie zespołem, zarządzanie finansami.

   

  6. Wsparcie Ukrainy - dla osób uciekających do PL z terenu Ukrainy w związanych z atakiem Federacji Rosyjskiej zostanie stworzony w projekcie SPECJALNY PRODUKT DYDAKT. ŚCIEŻKA EDUKACYJNA, w ramach której 1szy semestr studiów realizowany będzie w j. ukraińskim. Równolegle trwała będzie intensywna nauka j. polskiego w ramach 1szego sem, tak aby od 2ego sem. osoby te mogły dołączyć na normalne zajęcia po polsku, w ramach kier. studiów, które wybrały.

   

   

  Rekrutacja

  Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji do udziału w BEZPŁANYCH SZKOLENIACH i WIZYTACH STUDYJNYCH i ZADANIACH PRAKTYCZNYCH dla studentów WSB w Poznaniu 4 ostatnich semestrów nauki na studiach I i II stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) oraz kandydatów na STUDIA WYŻSZE:


  Kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

  Kontakt

  Uniwersytet WSB Merito (wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa) w Poznaniu:

  Biuro Projektu - Dział Projektów
  ul. Ratajczaka 5/7; pok. 315, Poznań
  tel. +48 61 655 3245, 61 655 3275

  agnieszka.nowak@poznan.merito.pl

  malgorzata.muller@poznan.merito.pl

  poniedziałek - piątek: 09:00 - 16:00