Cel projektu

  Celem głównym projektu jest wzrost oczekiwanych przez pracodawców kompetencji u 540 studentów kierunków: Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie oraz Turystyka i Rekreacja poprzez udział w Programie Rozwoju Kompetencji oferowanym przez WSB w Gdańsku do 31.01.2020r.

  Projekt "Rozwój kompetencji studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku kierunków Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie, Turystyka i Rekreacja", POWR.03.01.00-00-K090/16, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowany pod nadzorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

  Wsparcia oferowane w projekcie

  W ramach Projektu realizowane są następujące typy wsparcia, tj.  działania doszkalające dla studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku:

  1. bilans kompetencji,
  2. certyfikowane i niecertyfikowane szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji,
  3. warsztaty kształcące kompetencje zawodowe i informatyczne,
  4. certyfikowane szkolenia z języka angielskiego,
  5. warsztaty kształcące kompetencje komunikacyjne,
  6. dodatkowe zadania praktyczne oraz wizyty studyjne .

  Udział w Projekcie jest bezpłatny.

  Miejsce rekrutacji

  Gdzie mogę złożyć dokumenty?

  Organizacją szkoleń zajmuje się Biuro Karier WSB.

  Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

  • kwestionariusz osobowy,
  • oświadczenie uczestnika projektu dot. przetwarzania danych osobowych,
  • zobowiązanie do przekazania informacji po zakończeniu uczestnictwa w projekcie dot. kontynuacji nauki/podjęcia zatrudnienia.