Projekt

  Uniwersytet Dolnośląski DSW (wcześniej Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu) w terminie od 2.01.2020 r. do 31.10.2023 r. realizował projekt pt.: "Studia? Nie ma przeszkód! Uczelnia przyjazna osobom z niepełnosprawnością" w ramach Działania: 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

  Cel projektu

  Celem projektu było zwiększenie dostępności Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW dla osób z niepełnosprawnościami poprzez podniesienie kompetencji kadry w zakresie kształcenia i obsługi osób z niepełnosprawnościami, dostosowanie i usuwanie barier architektonicznych, infrastrukturalnych a także zwiększenie komfortu studiowania dla osób z niepełnosprawnością.

  Finansowanie

  Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i realizowany pod nadzorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

   

  Całkowita wartość projektu: 3 367 154,00 zł
  Wkład Funduszy Europejskich: 2 837 837,39 zł

  Kontakt

  Uniwersytet Dolnośląski DSW

  Strzegomska 55

  53-611 Wrocław