Zintegrowany program rozwoju Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

  Celem projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, a także zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich oraz wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr uczelni w systemie szkolnictwa wyższego.

  Celem głównym projektu pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Dolnośląskiej Szkoły Wyższej” jest rozwój Dolnośląskiej Szkoły Wyższej przez wdrożenie zintegrowanego programu rozwoju uczelni, który przyczyni się do (i) poniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym tj. 200 studentów i 30 pracowników DSW przez dostosowanie programów kształcenia na I, II i III stopniu do potrzeb społeczeństwa i rynku pracy oraz wyzwań współczesnego świata, a także (ii) poprawienia efektywnośc

  117 pracowników uczelni objętych wsparciem EFS

  117

  W ramach projektu 33 pracowników dydaktycznych uczelni i 84 z kadry zarządczej podniosło swoje kwalifikacje

  117
  Pracownicy uczelni objęci wsparciem EFS

  Kontakt

  Uniwersytet Dolnośląski DSW

  Strzegomska 55

  53-611 Wrocław

  Fundusze Europejskie

  Celem projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, a także zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich oraz wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr uczelni w systemie szkolnictwa wyższego.